DANH MỤC SẢN PHẨM

Syrup Thái Pixie

Syrup Pixie Bạc Hà 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Chanh Dây 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Dâu 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Hỗn Hợp 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Kiwi 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Nho 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Socola 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Táo Xanh 730ml

65,000₫

Syrup Pixie Vải 730ml

65,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM