DANH MỤC SẢN PHẨM

Syrup GTP

Syrup Bạc Hà GTP 1.9L

129,000₫

Syrup Bạc Hà GTP 930ml

71,000₫

Syrup Caramel GTP 930ml

124,000₫

Syrup Chanh Dây GTP 930ml

71,000₫

Syrup Đào GTP 1.9L

129,000₫

Syrup Đào GTP 930ml

71,000₫

Syrup Dâu GTP 1.9L

134,000₫

Syrup Dâu GTP 930ml

74,000₫

Syrup Dưa Lưới GTP 1.9L

129,000₫

Syrup Dưa Lưới GTP 930ml

71,000₫

Syrup Đường Đen GTP 1.9L

134,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM