Sinh Tố La Fresh

Sinh Tố La Fresh có tỉ lệ trái cây tươi 50%, là dòng sinh tố ngon sản xuất trên dây truyền hiện đại với nguồn trái cây tươi Đà Lạt.

Sinh Tố La Fresh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Back to Top