Hướng dẫn đặt hàng
  1. Đăng ký tài khoản và nhập thông tin khách hàng
  2. Đưa sản phẩm vào danh mục yêu thích (Sản phẩm khách hàng thường sử dụng hoặc quan tâm)
  3. Đưa sản phẩm vào giỏ hàng
  4. Tiền hành nhập thông tin và thanh toán